SZPITAL DLA PACJENTA ODDZIAŁY SZPITALNE CERTYFIKATY ŚRODKI UNIJNE KONTAKT
logo
Biuletyn Informacji Publicznej sub2 Aktualnoœci Szpitala Rozbudowa Rehabilitacji -Projekt EOG

Wybrane z galerii

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

stary szpital fotoWitamy na stonie internetowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

Szpital Powiatowy w Chodzieży istnieje od ponad 110 lat. Staramy się łączyć dobre tradycje z nowoczesnością.

Zapraszamy wszystkich internautów do zapoznania się również z szerokimzakresem usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital.

prof. dr hab. med Roman Drews - patron naszego szpitala

Roman Drews (ur. 6 sierpnia 1908 w Chodzieży, zm. 17 kwietnia 1977) – prof. dr hab. med., jeden z najwybitniejszych chirurgów polskich XX wieku, kontynuator poznańskiej szkoły chirurgicznej prof. Antoniego Jurasza jr.
Młodość spędził w Chodzieży gdzie ukończył gimnazjum oraz zdał egzamin dojrzałości. Tytuł lekarza medycyny zdobył na Uniwerystecie Poznańskim w 1933. Pracował jako asystent Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego, pod kierunkiem profesora Antoniego Jurasza jr. W czasie wojny pracował w Ostroswcu Świętokrzyskim jako ordynator chirurgii pomagając także w terenie miejscowej ludności i partyzantom.
W Chodzieży oprócz Szpitala Powiatowego jego imię nosi jedna z ulic.
Więcej o naszym partonie znajdziesz tutaj ( wikipedia )

Drogi Pacjencie - Gościu Naszego Szpitala

Jeżeli zrządzeniem losu stan Twojego zdrowia pogorszy się i będzie wymagał leczenia szpitalnego, proponujemy byś to uczynił wybierając naszą placówkę. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji podamy Ci pomocną dłoń i pomożemy powrócić do zdrowia.

By ułatwić Ci wybór, przedstawiamy w tym informatorze niezbędne wiadomości o funkcjonowaniu naszego Szpitala. Chcemy na wstępie zaznaczyć, że opiekując się Tobą będziemy stosować zasady zawarte w Karcie Praw Pacjenta. Masz prawo do prywatności, poszanowania wyznawanych przez Ciebie wartości moralnych, kulturowych i religijnych.Nie odmówimy Ci prawa do przystępnej informacji o stanie zdrowia i wyrażenia zgody na wszystkie działania lecznicze i diagnostyczne. Twoje problemy zdrowotne będą objęte tajemnicą lekarską a informować

o nich będziemy osoby przez Ciebie wskazane.

Gwarantujemy Ci, że wszystkie te zadania realizować będzie wykształcony, kompetentny i opiekuńczy personel a warunki,
które Ci stwarzamy będą pełne ciepła i spokoju.

 

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Pamiętaj, że jesteśmy i pracujemy dla Twojego dobra.

Aktualności Szpitala Powiatowego
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć.

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 29.06.2015    do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.06.2015   r.  o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od  06.07.2015 do 30.06.2019 r.

Pliki do pobrania: Oferta konkursowa, Ogłoszenie ( docx - spakowane zip. )

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl w dziale aktualności szpitala

Chodzież, dnia 23.06.2015

Z-ca Dyrektora
Aleksandra Ćwikła

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

- Udzielanie świadczeń w oddziale chirurgii ogólnej
- Udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym
- Dyżury w oddziałach chirurgicznych
- Dyżury w oddziale wewnętrznym
- Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur P.O.Z. )

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 02/05/15  z dnia 19.05.2015

informuje, że  zostały przyjęte oferty na udzielanie świadczeń z zakresu:

Udzielanie świadczeń w oddziale chirurgii ogólnej
- lek. med. Zbigniew Musiał
Udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym
- lek. med. Wojciech Wieczorek
Dyżury w oddziałach chirurgicznych
- lek. med. Zbigniew Musiał
- lek. med. Wojciech Włodarczyk
- lek. med. Lidia Banaś
Dyżury w oddziale wewnętrznym
- nie wpłynęła żadna oferta
- Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur P.O.Z. )
- lek. med. Wojciech Włodarczyk

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl w dziale aktualności szpitala

Chodzież, dnia 29.05.2015

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- Udzielanie świadczeń w oddziale chirurgii ogólnej
- Udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym
- Dyżury w oddziałach chirurgicznych
- Dyżury w oddziale wewnętrznym
- Dyżury w Centralnej Izbie Przyjęć ( dyżur P.O.Z. )

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  w dziale aktualności szpitala oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 25.05.2015    do godziny 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.05.2015   r.  o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od  01.06.2015 do 30.06.2019 r.

Pliki do pobrania ( Ogłoszenie + oferta konkursowa spakowane zip DOCX ) tutaj - konkurs-05-2015

Dyrektor : Krzysztof Szplit
Chodzież dnia 11.05.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29 informuje, iż wybrano ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Dyżury w oddziale położniczo-ginekologicznym

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 01/04/15  z dnia 20.04.2015, informuje, że  została przyjęta oferta na udzielanie świadczeń z zakresu dyżury w oddziale położniczo-ginekologicznym:

Lek .med. Włodzimierz Gról

Więcej w dziale aktualności szpitala oraz w Sekretariacie Szpitala.

Chodzież, dnia 29.04.2015 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- Dyżury w oddziale położniczo-ginekologicznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  w dziale aktualności szpitala oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 27.04.2015    do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.04.2015   r.  o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej i oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od  01.05.2015 do 30.06.2019 r.

Pliki do pobrania ( Ogłoszenie + oferta konkursowa spakowane zip DOCX ) tutaj - konkurs-04-2015

Dyrektor : Krzysztof Szplit
Chodzież dnia 13.04.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

w zakresie

- Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 02/02/15  z dnia 16.02.2015 informuje, że  została przyjęta oferta na udzielanie świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego:

Beata Rogalka

Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Chodzież, dnia 28.02.2015 

Przewodniczący Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła