SZPITAL DLA PACJENTA ODDZIAŁY SZPITALNE CERTYFIKATY ŚRODKI UNIJNE KONTAKT
logo
Biuletyn Informacji Publicznej sub2 Aktualnoœci Szpitala Rzecznik Praw Pacjenta

Wybrane z galerii

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

stary szpital fotoWitamy na stonie internetowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

Szpital Powiatowy w Chodzieży istnieje od ponad 110 lat. Staramy się łączyć dobre tradycje z nowoczesnością.

Zapraszamy wszystkich internautów do zapoznania się również z szerokim zakresem usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital.

Drogi Pacjencie - Gościu Naszego Szpitala

Jeżeli zrządzeniem losu stan Twojego zdrowia pogorszy się i będzie wymagał leczenia szpitalnego, proponujemy byś to uczynił wybierając naszą placówkę. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji podamy Ci pomocną dłoń i pomożemy powrócić do zdrowia.

By ułatwić Ci wybór, przedstawiamy w tym informatorze niezbędne wiadomości o funkcjonowaniu naszego Szpitala. Chcemy na wstępie zaznaczyć, że opiekując się Tobą będziemy stosować zasady zawarte w Karcie Praw Pacjenta. Masz prawo do prywatności, poszanowania wyznawanych przez Ciebie wartości moralnych, kulturowych i religijnych.Nie odmówimy Ci prawa do przystępnej informacji o stanie zdrowia i wyrażenia zgody na wszystkie działania lecznicze i diagnostyczne. Twoje problemy zdrowotne będą objęte tajemnicą lekarską a informować o nich będziemy osoby przez Ciebie wskazane.

Gwarantujemy Ci, że wszystkie te zadania realizować będzie wykształcony, kompetentny i opiekuńczy personel a warunki,
które Ci stwarzamy będą pełne ciepła i spokoju.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Pamiętaj, że jesteśmy i pracujemy dla Twojego dobra.

Aktualności Szpitala Powiatowego
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych  w oddziale:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo  do 7.25 

oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
 w oddziale:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  1. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży  Nr 01/09/14  z dnia 08.09.2014 

informuje, że  zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych  w oddziale:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii –     nie wpłynęła żadna oferta

  1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo  do 7.25 

oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
 w oddziale:
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii      - Lek. med. Irena Ziemer Biesiada
                                                                - Lek. med. Bronisław Czamański
                                                                - Lek. med. Witold Czech
3.  Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego:
                                                                       - Maria Góra

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 11.09.2014 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
Dyżur w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl
Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Załączniki do pobrania: tutaj (zip)

Termin składania ofert: 11.09. 2014 do godziny 10.00

Chodzież, dnia 08.09.2014
Dyrektor Krzysztof Szplit

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- chirurgii ogólnej

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25
oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
w oddziałach
- chirurgicznych

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży Nr 02/08/14 z dnia 06.08.2014 r.

informuje, że została przyjęta oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- chirurgii ogólnej - Lek. med. Marek Wegner

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziałach
- chirurgicznych - Lek. med. Marek Wagner

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl
Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Chodzież, dnia 11.08.2014
Przewodnicząca Komisji Konkursowej : Aleksandra Ćwikła

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- chirurgii ogólnej

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25
oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
w oddziałach
- chirurgicznych

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – tel. 67 28 29 221
Termin składania ofert: 11.08 .2014 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2014 r. o godzinie 12.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 18.08.2014 do 31.12.2015 r.

Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Załączniki do pobrania tutaj
Chodzież dn. 05.08.2014
Dyrektor: Krzysztof Szplit

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem
- urazowo-ortopedycznym
- rehabilitacyjnym
- chirurgii ogólnej
- położniczo-ginekologicznym
- wewnętrznym
- dziecięcym

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- urazowo-ortopedycznym
- chirurgii ogólnej
- położniczo-ginekologicznym

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
w oddziale:
- położniczo-ginekologicznym
- chirurgicznym
- wewnętrznym
- dziecięcym

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 02/06/14 z dnia 09.06.2014 informuj że zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem
- urazowo-ortopedycznym – Lek. med. Michał Czosnowski
- rehabilitacyjnym - Lek. med. Michał Kardacz
- chirurgii ogólnej - Lek. med. Jacek Donderowicz
- położniczo-ginekologicznym - Lek. med. Halina Szymańska-Szplit
- wewnętrznym - Lek. med. Bogdan Ślotała
- dziecięcym - Lek. med. Maria Włodarczyk

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- urazowo-ortopedycznym - Lek. med. Krzysztof Łochowicz

- chirurgii ogólnej - nie wpłynęła oferta

- położniczo-ginekologicznym - Lek. med. Aleksandra Stachowiak-Szymczak
- Lek. med. Jadwiga Warpachowicz
- Lek. med. Hanna Malinowska

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
- położniczo-ginekologicznym - Lek. med. Halina Szymańska - Szplit
- Lek. med. Aleksandra Stachowiak-Szymczak
- Lek. med. Jadwiga Warpachowicz
- Lek. med. Hanna Malinowska
- Lek. med. Dariusz Chorębała

- chirurgicznym - Lek. med. Jacek Donderowicz
- Lek. med. Włodzimierz Herman

- wewnętrznym - Lek. med. Bogdan Ślotała
- Lek. med. Marek Kujawa
- Lek. med. Wojciech Wieczorek
- Lek. med. Hanna Szczypta

- dziecięcym - Lek. med. Maria Włodarczyk
- Lek. med. Andrzej Ruminowicz
- Lek. med. Alicja Puchan
- Lek. med. Rafał Pieprzyk

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl w dziale aktualności

Chodzież, dnia 27.06.2014

Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Aleksandra Ćwikła

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE

USŁUG PIELĘGNIARSKICH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA ZABIEGOWEGO W SZPITALU POWIATOWYM im. prof. Romana Drewsa w CHODZIEŻY

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży Nr 03/06/14 z dnia 11.06.2014 r.

informuje, że zostały przyjęty oferty :

Anida Kolat
Maria Ptaszyńska
Marlena Wojciechowska
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl w dziale aktualności

Chodzież, dnia 27.06.2014
Przewodnicząca Komisji Konkursowe: Aleksandra Ćwikła

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

Dyrektor Szpitala ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

Informacje o warunkach konkursu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 23.06. 2014 do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06. 2014 r. o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 01.07.2014 do 31.06.2019 r.

Załączniki do pobrania: Ogłoszenie / wzró umowy docx

Więcej na stronie aktualności
Chodzież 10-06-2014 .
Dyrektor - Krzysztof Szplit

W ZAKRESIE:

Dyrektor Szpitala ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie oddziałem
- urazowo-ortopedycznym
- rehabilitacyjnym
- chirurgii ogólnej
- położniczo-ginekologicznym
- wewnętrznym
- dziecięcym

Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale:
- urazowo-ortopedycznym
- chirurgii ogólnej
- położniczo-ginekologicznym

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25
oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
w oddziale:
- położniczo-ginekologicznym
- chirurgicznym
- wewnętrznym
- dziecięcym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Termin składania ofert: 17.06.2014 do godziny 10.00

Załączniki do pobrania ( DOCX - zip ) tutaj

Więcej na stronie aktualności
Chodzież 05-06-2014 .
Dyrektor - Krzysztof Szplit