SZPITAL DLA PACJENTA ODDZIAŁY SZPITALNE CERTYFIKATY ŚRODKI UNIJNE KONTAKT
logo
Biuletyn Informacji Publicznej sub2 Aktualnoœci Szpitala Rozbudowa Rehabilitacji -Projekt EOG

Wybrane z galerii

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

stary szpital fotoWitamy na stonie internetowej Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

Szpital Powiatowy w Chodzieży istnieje od ponad 110 lat. Staramy się łączyć dobre tradycje z nowoczesnością.

Zapraszamy wszystkich internautów do zapoznania się również z szerokim zakresem usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital.

Drogi Pacjencie - Gościu Naszego Szpitala

Jeżeli zrządzeniem losu stan Twojego zdrowia pogorszy się i będzie wymagał leczenia szpitalnego, proponujemy byś to uczynił wybierając naszą placówkę. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji podamy Ci pomocną dłoń i pomożemy powrócić do zdrowia.

By ułatwić Ci wybór, przedstawiamy w tym informatorze niezbędne wiadomości o funkcjonowaniu naszego Szpitala. Chcemy na wstępie zaznaczyć, że opiekując się Tobą będziemy stosować zasady zawarte w Karcie Praw Pacjenta. Masz prawo do prywatności, poszanowania wyznawanych przez Ciebie wartości moralnych, kulturowych i religijnych.Nie odmówimy Ci prawa do przystępnej informacji o stanie zdrowia i wyrażenia zgody na wszystkie działania lecznicze i diagnostyczne. Twoje problemy zdrowotne będą objęte tajemnicą lekarską a informować o nich będziemy osoby przez Ciebie wskazane.

Gwarantujemy Ci, że wszystkie te zadania realizować będzie wykształcony, kompetentny i opiekuńczy personel a warunki,
które Ci stwarzamy będą pełne ciepła i spokoju.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Pamiętaj, że jesteśmy i pracujemy dla Twojego dobra.

Aktualności Szpitala Powiatowego
OGŁOSZENIE w SPRAWIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 27.11. 2014    do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.11. 2014   r.  o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od  01.12.2014 do 30.06.2019 r.

Pliki do pobrania ( wzór umowy, ogłoszenie - docx - spakowane zip ) tutaj

Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Chodzież, dnia 18.11.2014
Dyrektor Szpitala - Krzysztof Szplit

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 06/10/14 z dnia 30.10.2014 r. informuje, że  została przyjęta oferta na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć:

Mirosława Jagodzińska-Jankowska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Chodzież, dnia 06.11.2014

Przewodnicząca Komisji Konkursowej : Ewa Fleischer

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

- Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć
- Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego
- Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej  sterylizatorni

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży  Nr 04/10/14 z dnia 20.10.2014r.

informuje, że  zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Pełnienie dyżurów w godzinach  od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć
            lek. med. Klavdiia Bielska
            lek. med. Lidia Banaś
            lek. med. Włodzimierz Herman
            lek. med. Anna Huzarewicz

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego:
            Maria Grela

Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej  sterylizatorni
            Bożena Truszkowska

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Chodzież, dnia 30.10.2014

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Aleksandra Ćwikła

 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

DYREKTORSzpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Udzielania świadczeń pielęgniarskich w Centralnej Izbie Przyjęć

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   oraz w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 5.11. 2014    do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5.11. 2014   r.  o godzinie 11.00
w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do pobrania tutaj ( spakowane zip )

Czas trwania umowy  od  06.11.2014 do 31.12.2017 r.

Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Chodzież, 28-10-2014r.

Aleksandra Ćwikła

Z-ca Dyrektora ds.ekonomiczno-administracyjnych

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

 1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00  do 7.25  oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w Centralnej Izbie Przyjęć

 2. Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego.

 3. Nadzór pielęgniarski i wykonywanie czynności w centralnej  sterylizatorni.

  Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   oraz w Sekretariacie Szpitala.
  Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

  Termin składania ofert: 27.10. 2014    do godziny 10.00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.10. 2014 r.o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

  Czas trwania umowy  od  01.11.2014 do 30.06.2019 r.

Załączniki do pobrania ( docx spakowane zip ) tutaj

Chodzież, dnia 20.10.2014 
Aleksandra Ćwikła

Z-ca Dyrektora ds.ekonomiczno-administracyjnych

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych  w oddziale:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo  do 7.25 

oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
 w oddziale:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego

Komisja powołana Zarządzeniem  Dyrektora Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa
w Chodzieży  Nr 01/09/14  z dnia 08.09.2014 

informuje, że  zostały przyjęte następujące oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych  w oddziale:

Anestezjologii i Intensywnej Terapii –     nie wpłynęła żadna oferta

 1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.oo  do 7.25 

oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
 w oddziale:
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii      - Lek. med. Irena Ziemer Biesiada
                                                                - Lek. med. Bronisław Czamański
                                                                - Lek. med. Witold Czech
3.  Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego:
                                                                       - Maria Góra

 

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej  www.szpital-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 11.09.2014 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25
Dyżur w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego

Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl
Więcej szczegółów na stronie aktualności szpitala

Załączniki do pobrania: tutaj (zip)

Termin składania ofert: 11.09. 2014 do godziny 10.00

Chodzież, dnia 08.09.2014
Dyrektor Krzysztof Szplit